Lesregels

Krav Maga IJmuiden hanteert de volgende lesregels:

 • Iedereen wordt geacht op tijd en in volledig tenue aan de les te beginnen.
 • Iedereen wordt geacht gewassen en schoon aan de les te beginnen, een goede lichamelijke hygiëne is vanzelfsprekend. Een sterke zweetlucht of slechte adem kan andermans plezier in het trainen bederven!
 • Wondjes dienen verbonden te zijn.
 • Tijdens de training wordt kruisbescherming (tok) en mondbescherming (bitje) gedragen.
 • Het dragen van sieraden (horloges, oorbellen, kettingen etc.) is tijdens de les niet toegestaan.
 • Het dragen tijdens de training van een bril, contactlenzen, gehoorapparaten of protheses is voor eigen risico.
 • Lang haar dient samengebonden te zijn waarbij het elastiek of klem geen scherpe of harde randen mag bevatten.
 • Iedereen toont respect voor zijn partner, onbedwongen agressie of teveel geweld wordt niet getolereerd.
 • Niemand komt ongevraagd aan de lesmaterialen zonder toestemming van de instructeur. Er wordt respectvol met de materialen omgegaan en er wordt niet mee gegooid!
 • Lesmaterialen worden gezamenlijk opgeruimd.
 • Iedereen betreedt de zaal met zaalschoenen, deze schoenen zijn niet in aanraking geweest met de straat.
 • Het voorgeschreven Krav Maga tenue wordt gedragen (t-shirt in de broek).
 • Tijdens de uitleg van de instructeur zal iedereen op de juiste wijze staan of zitten en is daarbij stil.
 • De instructies van de instructeur worden opgevolgd.
 • Niemand verlaat de zaal zonder instemming van de instructeur.
 • Men dient terstond veranderingen in de gezondheidstoestand aan de instructeur kenbaar te maken (bijvoorbeeld oude- en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid, kneuzingen et cetera. (men kan bijvoorbeeld als gevolg van een klap, ook na langere duur, onwel worden).
 • Indien je een medestudent tijdens de les verwondt wordt de persoon in kwestie door jou naar de dokter dan wel naar de eerste hulp gebracht zodat de les aan de andere studenten vervolgd kan worden. Eventuele schade en/of kosten kunnen op je worden verhaald. Een WA verzekering wordt aangeraden.
 • Bij het trainen met meerdere personen bepaal je onderling de intensiteit van de training, men past zich aan naar het vermogen van de partner.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan zij die een training of een proefles volgen. Bezoekers dienen rustig en met toestemming van de instructeur op de bank plaats te nemen en praten niet. Overlast veroorzakende bezoekers worden verzocht de zaal te verlaten.
 • Mobiele telefoons zijn uit!
 • Het is verboden in de zaal voedsel te nuttigen, tenzij je toestemming hebt van de instructeur.
 • Alleen het gebruik van bidons is toegestaan voor het nuttigen van water.
 • Deelname aan een examen heeft alleen zin indien de student meer dan 80% van de lessen gevolgd heeft die betrekking hebben op het lesmateriaal/stof voor dit examen.
 • De aangeleerde lesstof van de trainingen mag niet gebruikt worden voor eigen financieel gewin (zelf trainingen geven aan derden etc.).
 • Video- en foto-opnames van lessen of delen van lessen zijn ten strengste verboden zonder toestemming vooraf van de instructeur.
 • Krav Maga IJmuiden behoudt zich het recht voor om personen die storend en of afwijkend gedrag vertonen, tijdens of na de lessen, binnen of buiten het gebouw, te verwijderen van de leslocatie en/of tot beëindiging van het lidmaatschap van Krav Maga IJmuiden over te gaan.
 • Indien een lid de gegeven instructies of regels overtreedt, kan dit een reden zijn om dit lid de toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Krav Maga IJmuiden behoudt zich het recht voor om tijd, plaats etc. van de lessen te wijzigen.