Wat is Krav Maga?

Krav Maga is een verdedigingstechniek die zijn oorsprong heeft in Hongarije en verder ontwikkeld is in Israël. De oprichter van de beweging is de Hongaar Imi Lichtenfeld.

Kenmerkend voor Krav Maga is dat training vaak plaatsvindt met zeer uiteenlopende realistische situaties, zoals bedreiging/aanval door een groep personen, aanvallen met een vuurwapen of mes, geweld in het uitgaansleven enzovoorts. Krav Maga richt zich op technieken die hoe dan ook snel effect hebben en de tegenstander(s) direct uitschakelen. Deze technieken sluiten voornamelijk aan op natuurlijke reflexen van iemand die zich verdedigt tegen een aanval, bovendien moeten mensen zich in relatief korte tijd effectief kunnen verdedigen waardoor een no-nonsense benadering voor de hand ligt.

Krav Maga is een geschikte methode voor zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden om in korte tijd te leren omgaan met (levens)bedreigende situaties zoals bedreigingen met mes, stok of vuurwapen. Krav Maga is niet aan regels gebonden en het staat de beoefenaar vrij datgene te doen wat nodig is om zichzelf te redden uit deze bedreigende situaties.

Krav Maga is daarom geen sport met daaraan verbonden regelgeving, maar een zelfverdedigingssysteem. De beoefenaar van Krav Maga zal dan ook indien mogelijk proberen conflictsituaties te vermijden, maar in een daadwerkelijke conflictsituatie alles doen om te overwinnen.